Produkty ASKION C-line®

Výrobce: www.askion.com

Nabízíme produkty firmy Askion řady C-line. Jedná se o manipulační a zamrazovací jednotku Work Bench a skladovací jednotku Hermetic Storage. Přístroje firmy Askion jsou vybaveny čtečkou čárových kódů, veškeré záznamy o manipulaci, nebo uložení vzorků jsou uloženy v elektronické formě na vlastním zařízení, nebo mohou být integrovány do stávajícího systému zákazníka. Elektronická databáze může být sdílena od více zařízení v jednom PC, nebo serveru. Jednotky Hermetic storage mohou být propojeny do plně automatizovaného skladovacího systému, kde je po celou dobu manipulace se vzorky zaručena kontrolovaná teplota prostředí.

 


 

ASKION C-line® Work benchWB220

Uvnitř zařízení ASKION C-line® Work bench pracuje obsluha v kryogenním prostředí (teplota pod –110°C), které může být vybaveno dodatečnými dvěma (WB220) nebo třemi (WB230) zamrazovacími jednotkami.

Díky nulové vlhkosti dusíkové atmosféry a teplotě v zařízení mohou být zamražené vzorky setříděny, zabaleny a/nebo dočasně uskladněny. Interní/externí čtečka čárových kódů Vám umožní kdykoliv vzorky identifikovat.

Dodatečné zamrazovací jednotky umožňují přesně definované a opakovatelné zamražování různých vzorků na základě všech relevantních informací. Zamražování může být provedeno na základě programovatelných zamražovacích křivek.

Zamražování může být spuštěno kdykoliv a jednotlivě bez nutnosti čekání na konec procesu zamražování u vedlejší jednotky. Následně je možné se vzorky manipulovat  uvnitř jednotky, bez přerušení druhého mrazícího procesu.

Work Bench WB200 (bez zamrazovacích jednotek WB-220, WB-230)

Work Bench se zamrazovacími jednotkami WB-220 a WB-230

 


 

Askion C-line® Hermetic StorageHS200

Askion C-line® Hermetic Storage je používán k uskladnění různých vzorků. Uložení vzorků je v plynné fázi tekutého dusíku při teplotě pod –150°C. K udržení kvality vzorků na nejvyšší možné úrovni jsou vzorky nejen skladované pod touto teplotou, ale i veškeré manipulace jsou prováděny pod teplotou –100°C (manuálně či automaticky).

Všechny požadavky, od jednotlivých polo-automatických zařízení až k plně automatickému řešení kryobank, můžou být realizovány díky automatizaci (interní : Pick-and-Place-Robot, externí: kolejnicový systém pro propojení několika Hermetic Storage jednotek do kryo skladu), která je volitená a je kdykoli možno na ní dodatečně přejít.

Hermetic Storage je volitelně konfigurovatelný na základě požadovaných vzorků (od slámek a gobletů až ke zkumavkám s 0,28,0 ml a kryo kazetám do 150ml s krevními vaky).

Skladovací zařízení HS-200/HS201

© copyright 2022 Lineq s.r.o.